οὐτάζω


οὐτάζω
οὐτάζω, wie οὐτάω, verwunden, eigtl. nur im Nahkampf mit Hieb- oder Stoßwaffen, im Ggstz von βάλλω; ἕλκος, ὅ με βροτὸς οὐτασεν ἀνήρ, die Wunde, welche der Mann mir schlug; οὔταζον σάκος, sie trafen, beschädigten den Schild; οὐτάσας πυρί, vom Blitze

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • οὐτάζω — pres subj act 1st sg οὐτάζω pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ουτάζω — οὐτάζω (Α) βλ. ουτάω …   Dictionary of Greek

 • οὐτάσω — οὐτάζω aor ind mid 2nd sg οὐτάζω aor subj act 1st sg οὐτάζω fut ind act 1st sg οὐτάζω aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὔταζον — οὐτάζω imperf ind act 3rd pl οὐτάζω imperf ind act 1st sg οὐτάζω imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) οὐτάζω imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὐτάσει — οὐτάζω aor subj act 3rd sg (epic) οὐτάζω fut ind mid 2nd sg οὐτάζω fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὐτάσῃ — οὐτάζω aor subj mid 2nd sg οὐτάζω aor subj act 3rd sg οὐτάζω fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὔταζε — οὐτάζω imperf ind act 3rd sg οὐτάζω pres imperat act 2nd sg οὐτάζω imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὐταζομένων — οὐτάζω pres part mp fem gen pl οὐτάζω pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὐταζόντων — οὐτάζω pres part act masc/neut gen pl οὐτάζω pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὐτασμένον — οὐτάζω perf part mp masc acc sg οὐτάζω perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὐτασμένων — οὐτάζω perf part mp fem gen pl οὐτάζω perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.